Edukace: Diabetes a COVID-19

V reakci na rychle se šířící epidemii onemocnění COVID-19 jsme v IKEMu vytvořili jednoduchý edukační materiál, který pomůže lidem s diabetem zorientovat se v základních informacích týkajících se současné epidemie.

V materiálu je také doporučeno zaměnit klasické ambulantní kontroly za ty virtuální, aby se snížilo riziko přenosu viru ve zdravotnickém zařízení, i u osob s diabetem doma.

Inspirujte se naším edukačním materiálem: https://www.ikem.cz/cs/caste-dotazy-diabetes-a-koronavirus/a-3788/