O akci

Dne 4. září 2020 se bude v konferenčním centru Novotného lávka v Praze konat první ročník semináře Edukace 2020.

Edukace je proces získávání znalostí, dovedností a motivace ke zvládání diabetu. Je to týmový proces, v němž si obě strany předávají cenné zkušenosti.

V úplně novém formátu akce se společně setkají lidé s diabetem, influenceři, lékaři, edukační a diabetologické sestry, psychologové a další lidé, kteří jsou součástí české komunity diabetu.

Aktuální sdělení budou mít vždy času na rozvinutí aktivní diskuze a příspěvky nejen přednášejících, ale zejména účastníků semináře.

Odpoledne se rozdělíme do skupinek na workshopy, které budou zaměřené na předání jednoduchých praktických postupů, které se osvědčily v každodenní praxi.