Úhrada senzorů pojišťovnou

Úhrada senzorů zdravotní pojišťovnou má svá pravidla. V posledních letech se relativně často mění, což může být pro zdravotníky i lidi s diabetem někdy frustrující. Je dobré si však uvědomit, že Česká republika má jednu z nejlepších úhrad senzorů na světě a tím dává lidem žijícím s cukrovkou šanci mít neustále možnost ovlivnit svojí hladinu glykémie.

Protože zdravotní pojišťovny hradí senzory (Dexcom, Medtronic, Medtrum) do celkové výše 60 000 Kč (s DPH), je nutné si hlídat množství předepsaných senzorů a vysílačů tak, aby tento limit nebyl překročen. Do této částky hradí 100% ceny senzorů zdravotní pojišťovna. Nad tuto částku hradí 100% ceny senzoru pacient. Pro Freestyle Libre platí jiné podmínky a tento článek se mu proto nevěnuje.

.

Co musím splnit pro úhradu pojišťovnou?

Aby bylo senzory možné ze zdravotního pojištění hradit dlouhodobě, je potřeba kromě finančního limitu splnit i další podmínky:
– používat senzory minimálně 70% času v roce
– doložit zlepšení kompenzace diabetu po 3 či 6 měsících

.

Proč si musím senzory stahovat do počítače?

Stažený záznam senzoru je důkazem toho, že jej uživatel nosí opravdu minimálně 70% času v roce (a nepřeprodává senzory na černém trhu). Stažený záznam také umožňuje objektivně posoudit zlepšení kompenzace diabetu a tím splnění podmínek předpisu senzorů zdravotní pojišťovnou. Proto po pacientech s diabetem většina diabetologů pravidelně vyžaduje stažená data ze senzoru.

Kromě získání dat “pro pojišťovnu”, pravidelné stahování dat ze senzoru umožňuje jeho uživateli a lékaři hodnotit křivky a plánovat další strategii úprav kompenzace diabetu. Bez stažených dat je obtížné nalézt efektivní postupy (aneb co se povedlo) a odhalit ty méně efektivní (aneb co se moc nepovedlo) pro možnost se jim příště vyhnout.

.

Jak se hodnotí zlepšení kompenazce?

Zlepšení kompenzace se obvykle hodnotí v kontextu důvodu, proč byl senzor předepsán. Člověk s diabetem může zlepšit kompenzaci v mnoha ohledech:
čas v cílovém rozmezí (obvykle 3,9-10 mmol/l)
– čas v hypoglykémii (obvykle < 3,9 mmol/l)
průměrná glykémie
– glykemická variabilita (hodnocena CV – koeficient variace či SD – směrodatná odchylka)
– glykovaný hemoglobin
– výskyt/četnost těžkých hypoglykémií/diabetických ketoacidóz
– a jiné…

.

Co když se mi kompenzace zhorší?

Stáhněte si data ze senzoru, zkuste se nad nimi zamyslet (například s použitím edukačních materiálů IKEM, v nichž naleznete spoustu tipů na hodnocení senzoru a kompenzace diabetu: https://www.ikem.cz/cs/centrum-diabetologie/edukacni-materialy/a-3602/). Obraťte se na svého lékaře a edukační sestru s prosbou o pomoc s analýzou záznamu senzoru a nalezením oblastí pro zlepšení. Hledejte v dia literatuře a na internetu (pozor na ověřování zdrojů informací) inspiraci pro strategie zlepšení kompenzace. Nezvdávejte to 🙂

Jak mám čerpání limitu senzorů spočítat?

Sledování vyčerpaného limitu senzorů může být komplikované – zvláště tehdy, pokud během roku člověk přechází z jednoho typu senzoru na jiný…

Zde sdílíme kalkulačku pro orientační spočítání, kolik člověk z limitu zdravotní pojišťovny vyčerpal. Kalkulačka je aktuální k datu 30.6.2020. Je možné, že se během roku ceny či typy nabízených senzorů změní a s určitým zpožděním se budeme snažit aktualizovat i naší kalkulačku.

.

Odkaz na stažení: http://diaedukace.cz/wp-content/uploads/2020/11/Senzory-KALKULACKA-11-2020.xlsx

.